not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kvinnliga könsorgan polku Mjölkkörtlar polku Mjölkkörtel från råtta, 3
bild

sivusto123
Mjölkkörtel, aktiv, 2
   
sivusto123
Mjölkkörtel, inaktiv, 1
   

Mjölkkörtel från råtta

Ljusmikroskopisk bild av mjölkkörtel från råtta. Milligans bindvävsfärgning.

stjärna = tvärstrimmig muskulatur
pil = mjölkkörtelgång
pilspets = fettcell (adipocyt)

 
 
Accessibility Feedback