not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Meios
   

Spermiogenesen

Spermiogenesen sker i sädeskanalernas epitel och räcker över två månader hos människa.

Spermatogonierna, som är utgångscellerna, ligger ytterst i sädeskanalernas vägg, intill basalmembranen. Spermatogonierna utvecklas till spermatocyter, som ligger just innanför spermatogonierna. Spermatocyterna vandrar inåt mot sädeskanalens hålighet. I spermatocyterna sker meiosen, vilket leder till uppkomsten av spermatider. Spermatiderna bildar en svans och utvecklas till spermier, som ligger intill sädeskanalens hålighet.

I en färdig spermie skiljer man mellan tre delar:
1. huvud
2. mellanstycke
3. svans

Elektronmikroskopisk bild av spermier från tjur.
Bilden visar både tvärsnitt (Poikkileikkaus) och längdsnitt (Pitkittäisleikkaus) av svanspartier.

 
 
Accessibility Feedback