fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Översikt av testikel
   

Testikel, kives, testis

De två testiklarna ligger utanför kroppshålan i var sin halva av scrotum och de har två uppgifter.
1. I testiklarna sker spermatogenesen dvs. bildningen av spermier.
2. Testiklarna producerar könshormoner, av vilka testosteron är det viktigaste.
Dessutom producerar testiklarna, tillsammans med de andra könskörtlarna, sädesvätska, i vilken spermierna rör sig.

Testiklarna omges av en dubbelhinna av fast fibrös bindväv. Dess inre del, tunica albuginea, bildar en mycket tät kapsel runt testikeln. Från tunica albuginea utgår på baksidan en bindvävsmellanvägg, mediatrinum testis, mellan de båda testiklarna. Från denna mellanvägg utgår tunnare skiljeväggar, som delar upp varje testikel i ett par hundra lober (lobuli testis). Varje lob innehåller ett vindlande rörsystem av sädeskanaler, tubuli seminiferi. I detta kanalsystem bildas spermierna. Mellan kanalerna ligger Leydigceller, som producerar testosteron = det manliga könshormonet.

Bildtext på svenska finns under bilden.

siementiehyt = sädeskanaler
kiveksen valkokalvo = tunica albuginea
kiveksen verkko = rete testis
vievär tiehyt = tubuli recti
lisäkiveksen pää = bitestikelns
lisäkiveksen hänta = bitestikeln
siemenjohdin = sädesledare

 


 
 
Accessibility Feedback