fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Muskelvävnad polku Glatt muskel polku Innervering av glatt muskulatur
klass 2

Innervering av glatt muskulatur

Glatt muskulatur kontrolleras av det autonoma nervsystemet. Nervfibrerna löper genom bindväven runt de glatta muskelbuntarna. Synapserna mellan nervfibrerna och de glatta muskelcellerna är mer diffusa än de neuromuskulära synapserna i skelettmuskulaturen. De postganglionära nervfibrerna förgrenar sig i muskelvävnaden och slutar som en serie utbuktningar som kallas boutons en passant. Utbuktningarna liknar pärlor på ett pärlband och de innehåller synaptiska vesikler med neuromuskulära transmittorer. Avståndet mellan nervterminalerna och de glatta muskelcellerna är mycket större än i skelettmuskulaturens neuromuskulära synapser (vanligen 10-20 µm, ibland ända upp till 200 µm). Avståndet beror på de olika musklernas kontraktionsegenskaper. Neurotransmittorerna, som avges vid nervterminalerna, måste diffundera över detta avstånd för att påverka musklerna.


Nervimpulserna sprids också via gap junctions från en glatt muskelcell till en annan. Detta leder till att de glatta muskelcellerna inom ett givet område kontraherar så gott som samtidigt. Största delen av de glatta musklerna kontraherar automatiskt men det finns också glatta muskler som inte fungerar utan "order" från nervsystemet (t.ex. musklerna i ögat och könsorganen).

 

 

 
 
Accessibility Feedback