fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Brosk polku Hyalint broskt
klass 1

sivusto123
Hyalint broskt
   
sivusto123
Hyalint brosk, lakun
   

Hylint brosk, lasirusto, hyaline cartilage

Hyalint brosk påträffas i epifysskivorna (dvs. de långa benens tillväxtskivor), på ledytorna, vid revbenens fästpunkter, i näsans, struphuvudets och luftrörens stödstrukturer. Det hyalina brosket ligger nedsjunket i vävnaden och omges av en broskhinna (lat. perikondrium). Det hyalina brosket färgas starkt med katjoniska färger på grund av att proteoglykanerna i den intercellulära substansen är negativt laddade. Dessa färger har fått sitt namn på grund av sina positivt laddade grupper. Bilden visar hyalint brosk från luftstrupen. Till vänster ses lucker bindväv, som omger brosket. Den svarta pilspetsen visar perikondrium. Broskcellerna (kondrocyterna) ligger vanligen inneslutna i små lakuner (vit pil). Halten proteoglykaner är högst just intill broskcellerna. Detta ses tydligt i denna färgning. Partierna runt broskcellerna är de starkast färgande. I denna H&E-färgning binds hemateinet till kärnorna och till den proteoglykanrika intercellulära substansen och färgar dem mörkvioletta. 

 
Luftstrupe från människa. H&E. x 10.
Pilspetsen visar den kollagenrika broskhinnan = perikondrium.

 
 
Accessibility Feedback