not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ben, 1
   

Ben, luu

Samma bild som den senaste men nu tagen med ett polarisationsmikroskop.
Med denna teknik syns lamellerna i benet bättre. Masson-Goldner trikrom färgning.

 
 
Accessibility Feedback