not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

T-rör, EM bild

Elektronmikroskopisk bild av T-rör.

 

I     = I-band

T    = T-rör

TC = slutcisterner i det sarcoplasmatiska retiklet

 

 
 
Accessibility Feedback