not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ben, 2
   

Ben, luu

Tvärsnitt av ben med Havers lameller. Uppe i högra hörnet syns benmärg med fettceller och blodbildande celler. Masson-Goldner trikrom färgning.

 
 
Accessibility Feedback