en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti polku sivukartta
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia
histologia ikoni
kehitysbiologia ikoni
patologia ikoni
solubiologia ikoni

Etusivu0

Historia

0+
      1600-luku+
      1700-luku+
      1800-1850+
      1850-1900+
      1900-1950+
      1950-2001+
      Molekyylibiologian kehitys+
         1900-1950+
         1950-1975+
         1975-2001+
       Solun evoluutio +
         Prebioottinen maailma+
         Molekyylien evoluutio+
         RNA-katalyysi+
            Ribosomin katalyysi+
          Alkusolu +
         Fotosynteesin kehitys+
         Elämän geenit+

Koostumus

0+++
      Proteiinit+
         Proteiinien aminohapot+
            Aminohappojen lyhenteet+
            Alifaattiset aminohapot+
            Aromaattiset aminohapot+
            Hydroksyyliaminohapot+
            Rikkipitoiset aminohapot+
            Emäksiset aminohapot+
            Happamet aminohapot+
            Amidipitoiset aminohapot+
            Harvinaiset aminohapot+
          Välttämättömät aminohapot +
         Fysiologiset peptidit+
            Verenpainetta säätelevät peptidit+
          Proteiinien rakenne +++
            Primaarirakenne+
            Sekundaarirakenne+++
            Tertiäärirakenne+++
               Kaperonit0+
             Kvaternaarirakenne +
         Entsyymit0+++
            Entsyymi-inhibiittorit+
            Entsyymikinetiikkaa+++
       Lipidit +
         Rasvahapot+
         Tyydyttyneisyys+
         Asyyliglyserolit+
         Fosfolipidit+
         Sfingolipidit+
         Steroidit, kolesteroli+
         Lipidien tehtäviä+
       Hiilihydraatit +
         Oligosakkaridit+
         Glykogeeni+
         Muut polysakkaridit+
         Hiilihydraattien tehtäviä+
       Nukleiinihapot +
         DNA:n nukleotidit+
         RNA:n nukleotidit+
         RNA lajit+
            hnRNA+
            rRNA+
            mRNA+
            tRNA+
            Muut RNA-lajit+
               miRNA+++
               snRNA+
               snoRNA+
               siRNA+
                  RNAi+++
                stRNA +
          Ribosomien toiminta +
         Komplementaarisuus+
         DNA:n semikonservatiivisuus+
         Ketjujen polaarisuus+

Solukalvo

0
      Solukalvon tehtäviä0
      Solukalvon rakenne0
         Solukalvon proteiinit+
            Proteiinityypit+
               Perifeeriset+
               Perifeeriset ankkuroidut+
               Transmembraaniset+
          Solukalvon lipidit +
            Lipidien epäsymmetria+
            Kalvojen jäykkyys+
          Solukalvon sokerit +
       Solukalvon erikoismuodostumat +
         Glykokalyksi+
          Mikrovillukset +
            Mikrovilluksen rakenne+
            Harjasauma+
          Värekarvat +
         Vasen-oikea epäsymmetria+
         Kaveolit+
       Solujen väliset liitokset +
         Tiivis liitos+
            Tiiviin liitoksen rakenne+
            Tiivis liitos - Okludiini+
            Tiivis liitos - Klaudiinit+
            ZO-1 ja ZO-2+
          Vyöliitos +
         Desmosomi+
            Desmosomin rakenne+
          Puolidesmosomi +
          Aukkoliitos +
            Konneksoni+
            Konneksiinit+
            Konneksiinien mutaatiot+
          Kytkylevy +
       Aineiden kuljetus solukalvon läpi +
         Lipidikalvon läpäisevyys+
         Diffuusio+
         Diffuusio solukalvon läpi+
         Osmoosi+
         Kalvokuljetus+
            Kanavaproteiinit+
            Kantajaproteiinit+
            Kalvopumput+
          Passivinen kuljetus +
         Aktiivinen kuljetus+
            Sekundäärinen kuljetus+
       Solukalvoteoriat +
         Danielli-Dawson-Robertson+
         Green-Tzagaloff+
         Singer-Nicholson+

Kalvokierto

+
      Solunsisäiset kalvot+
      Endoplasmakalvosto+
         Karkeapintainen ER+
          Sileäpintainen ER +
          Vapaat ribosomit +
         Ribosomin toiminta+
            Universaalinen koodi+
          Glykosylaatio +
       Golgin laite +
         Golgin laitteen rakenne+
          Sokereiden muokkaus +
         Mikrotubulukset ja Golgi+
         Golgin laitteen tehtävät+
       Eksosytoosi +
         Proteiinien eritys+
         Golgi eksosytoosissa+
       Endosytoosi +++
         Fagosytoosi+
         Makropinosytoosi+
          Kaveolit endosytoosissa +
         Klatriinivälitteinen endosytoosi+
         Varhaiset endosomit+
         Myöhäiset endosomit+
         Lysosomi0+++
            Hybridiorganellit+
            Hajottavat entsyymit+
            Proteasomit0+
            Lysosomaaliset taudit+++
       Autofagosytoosi 0+++

Tuma

0
      Tuman rakenne0+
         Tumakotelo0
         Tumahuokonen+
            Tumahuokoskompleksi+
          Tumajyvänen +
         Tumatäplät+
         Tumakappaleet+
         Tumalima+
         Tumakuljetus+
         Lamiinit+
       Tuman tehtävät 0
         Replikaatio+
            Okazakin fragmentit+
          RNA:n silmukointi +
         Vaihtoehtoinen silmukointi+
       Kromatiini 0
         Kromatiinin rakenne0
         Heterokromatiini+
         Eukromatiini+
         Kromatiinirihma+
         DNA-helminauha+
         DNA-kaksoiskierre+
         Nukleosomi+
         Histonit+
         Kinetokoori+
       Kromosomit 0
         Ihmisen kromosomit+
         Kromosomien poikkeavuudet+
          Geenit +
            Sijainti kromosomeissa+
            Yleisrakenne+

Tukiranka

0
      Yleisrakenne+
      Mikrotubulukset+
         MAP-proteiinit+
         Moottoriproteiinit+
            Kinesiini+
            Dyneiini+
          Sentrosomi +
         Keskusjyväset (sentriolit)+
         Värekarvat+
         Ripset ja siimat+
         Kuva mikrotubuluksista+
       Mikrofilamentit +
         Stressisäikeet+
         Aktiinin järjestäytyminen+
         Solun liike+
         Mikrovillus+
         Mikrovilluksen rakenne+
         Aktiini sytokineesissä+
         Lihaksen supistuminen+
       Välikokoiset filamentit +
         Eri tyyppejä+
         Rakenne+
       Solukuorikko +

Metabolia

0
      Solun aineenvaihdunta0+
         Katabolia0+++
            Glykolyysi0+++
            Anaerobinen energiantuotto0+
            Aerobinen energiantuotto0+++
               Sitruunahappokierto0+++
               Oksidatiivinen fosforylaatio0+++
               Rasvahappojen oksidaatio+
               Aminohappojen hapetus+
               Rasvahappojen beta-oksidaatio mitokondriossa+
               Elektroninsiirtoketju0
             Solun energiantuottoreitit 0
            Glykolyysi0
          Anabolia +
            Hiilihydraattien synteesi+
               Glukoneogeneesi+++
               Polysakkaridien valmistus+
                  Glykogeenin polymerisaatio+
                  Tärkkelyksen polymerisaatio+
                Fotosynteettinen hiilihydraattisynteesi +
             Lipidien synteesi +
               Eikosanoidit+
               Triglyseridien ja fosfolipidien synteesi0+++
               Kolesterolin synteesi+
             Nukleiinihappojen synteesi +
               Nukleotidien synteesi+
               DNA:n replikaatio+++
               Transkriptio+
               DNA:n korjausmekanismit+
             Proteiinisynteesi +
               Aminohappojen synteesi+
                  Aminohappojen johdannaisia+
                Translaatio +
               Polypeptidiketjusta proteiiniksi+
       Mitokondrio +
         Mitokondrion rakenne+
         Mitokondrion perimä+
            Mitokondrion geneettinen koodi++
          Mitokondrion tehtävät +
         Alkuperä ja lisääntyminen0+
         Mitokondrio ja sairaudet+
       Peroksisomi 0+
         EM-kuva peroksisomista+
         EM-kuva peroksisomista, kuva 2+
         Hapetusreaktiot+
         Peroksisomien syntyminen+
         Peroksisomit signaloinnissa+
         Zellwegerin syndrooma+
       Kloroplasti 0+
         Kasvisolun rakenne+
         Fotosynteesi0+
            Fotosynteettiset pigmentit+
            Fotosysteemit0+++

Soluväliaine

0+
      Soluväliaine+
         Soluväliaineen tehtävät+
         Tyvikalvo0
       Kollageenit 0+
         Kollageenien rakenne+
         Kollageenin valmistus+
       Proteoglykaanit +
         Aggrekaani+
       Hyaluronaani +
         Hyaluronaanin tehtävät+
         Hyaluronaani syövässä+
         Hyaluronaanin valmistus+
         Muut glykosaminoglykaanit+
       Elastiini +
         Marfanin oireyhtymä+
       Fibronektiini +
      Laminiini+
         EM-kuva tyvikalvosta+
       Tenaskiini +
      Soluväliainereseptorit+++
      Väliaineen hajotus0+

Mikrobit

0+++
      Aito- vs. alkeistumalliset0+++
      Bakteerit+
         Bakteerisolun ulkoiset rakenteet0
            Bakteerien solukalvo+
            Bakteerien soluseinä+
               Gram-värjäys+
             Bakteerien erityispiirteet +
               värekarva (flagella)+
          Bakteerisolun sisäiset rakenteet 0
            Bakteerien genomi0
               Plasmidit+++
          Morfologiaa 0
         Genetiikkaa0
            Transformaatio+
            Transduktio+
            Konjugaatio+++
            Transposoituvat elementit+
          Taksiat 0
            Kemotaksia0
       Virukset 0+
         Virusten rakenne0+++
            Genomit+++
          Virusten lisääntyminen 0
            Tarttuminen++
            Tunkeutuminen++
            Kuoriutuminen++
            Replikaatio++
            Geenien ilmentyminen++
            Kokoaminen+++
            Maturaatio++
            Vapautuminen+++
          Virusten kaltaiset partikkelit 0
            Satelliitit+
            Viroidit+++
            Prionit+++
               Ihmisen prionitaudit+
                Eläinten prionitaudit +
          Patogeneesi 0+++
            Virukset ja syöpä0+++
             Virusperäiset zoonoosit +
          Virusvektorit +
       Muut mikrobit 0
         Alkueläimet+
            Siimaeliöt+
            Amebat+
            Ripsieläimet+
            Itiöeläimet+
          Sienet 0+++
            Homeet+
            Hiivat+
            Mykoritsat ja jäkälät+
          Limasienet +
         Levät+++
         Arkkieliöt+
       Kasvu ja lisääntyminen +
         Mikrobipopulaation kasvuvaiheet++
         Ympäristötekijät+
            Ravinteet++
            Lämpötila++
            Happipitoisuus++
            pH++
            Osmoottiset tekijät++

Viestinvälitys

0
      Solujen välinen viestintä0
         Endokriininen+
         Parakriininen+
         Jukstakriininen+
         Autokriininen+
         Synaptinen+
       Reseptorit ja viestimolekyylit 0
         Solukalvoreseptorit0
            Ionikanavareseptorit+
               Asetyylikoliinireseptori (Nikotiinireseptori)++
             G-proteiinikytkentäiset reseptorit +
               Adenylaattisyklaasi0
               Fosfolipaasi C+
                  Proteiinikinaasi C:n siirtyminen solukalvolle++
                  Kalsiumvaste0
             Entsyymireseptorit +
               Tyrosiinikinaasireseptori++
               Guanylaattisyklaasireseptori++
               SeriiniTreoniinikinaasireseptori++
               Tyrosiinifosfataasireseptori++
          Tumareseptorit 0
            Tumareseptorin toiminta+

Kasvu

0
      Solusykli0
         Solusyklin säätely0
            Sykliinit+
            CDK:t+
          Interfaasi 0
         Solunjakautuminen0
            Mitoosi0
            Meioosi0
            Sytokineesi0
          G0: Solusyklin pysähtyminen 0
       Lisääntyminen +
       Solun jakautuminen +
      Kiinnittyminen ja liikkuminen+
         Kiinnittyminen0
            Selektiinit+
            Immunoglobuliinit+
            Kadheriinit+
          Liikkuminen 0+++
            Kemokiinit+
       Syöpä 0+++
         Syövän aiheuttajat+
         Syöpägeenit+
         Kasvua rajoittavat geenit+
       Solukuolema 0
         Apoptoosi0
            Kaspaasiaktivaatio0
            Apoptoosia säätelevä soluviestintä0+
          Nekroosi 0
          Solukuoleman muut muodot 0
   Soluviljely0
      Aseptinen työskentely+
         Mykoplasma+++
       Eläinsoluviljelmät 0+
         Primaarisoluviljelmät+++
            Kantasolut+++
          Solulinjat +
            Erilaistuneet solulinjat+
            Hybridisolut+
    Mikroskopia +
      Erotuskyky+
         Erotuskyvyn perusteet+
       Kolmiulotteisuus +
      Valomikroskopia0+++
         Näytteen valmistus+
            Parafiinileikkeet+
            Jääleikkeet+
          Fluoresenssimikroskopia +++
         Konfokaalimikroskopia+++
       Elektronimikroskopia 0
         TEM+
            Ohutleiketekniikka0
               Näytteen valmistus+
               Leikkaaminen+
               Jälkivärjäys+
             Immuno-EM +
               Pre-embedding+
               Post-embedding+
               Jääleikkeet immuno-EM:ssa+
             Jäädytyslohkaisu +
            Jäädytysetsaus+
            Negatiivivärjäys+
            Kuvia elektronimikroskoopilta+
          SEM +
    Sytokemiallisia menetelmiä 0
      Immunosytokemia+
         Immunofluoresenssi0+++
         Entsyymi-immunosytokemia+
       Entsyymihistokemia +
      Autoradiografia+
    Biokemiallisia menetelmiä 0
      Sentrifugointi0
         Differentiaalisentrifugointi+
         Gradienttisentrifugointi+
       Elektroforeesi 0
         Nukleiinihappojen geelielektroforeesi+
         Proteiinien SDS-PAGE+
            Kaksiulotteinen PAGE+
       Kromatografia 0
      Spektrofotometria0+
      Dialysointi0
    Molekyylibiologisia menetelmiä 0
      Nukleiinihappojen eristys ja puhdistus0+
      Nukleiinihappojen monistaminen+
         RT-PCR+
       Kloonaus +
         Mutaatiot+
         Vektorit+
         Digestio+
         Ligaatio+
         Transformaatio ja transfektio+
            Transgeeniset ja poistogeeniset eläimet+
            Proteiinien tuottaminen+
       Sekvensointi +
         Maxam-Gilbertin menetelmä+
         Sangerin menetelmä ja sen kehitys+
       DNA-kirjastot +
      Hybridisaatio0+
         Nukleiinihappojen leimaus+
    Rakennetutkimus 0
      Röntgensädekristallografia0
      NMR0
      Elektronitomografia0
    Virtuaalilaboratorio 0
      Sentrifugi0

 
 
Saavutettavuusseloste