fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Hiilihydraatit
   

Hiilihydraattien synteesi

Glukoosin valmistus on välttämätöntä nisäkkäille, koska se on aivojen ainoa energianlähde. Glukoosin valmistusta kutsutaan glukoneogeneesiksi ("uuden sokerin valmistus"). Glukoneogeneesi on kaikille eliöille yhteinen reaktioreitti. Nisäkkäillä glukoneogeneesin lähtöaineena on yleensä pyruvaatti tai laktaatti ja se tapahtuu yleensä maksan ja munuaiskuoren soluissa. Eläinsolujen hiililähteenä toimii aina vähintään kolmihiilinen yhdiste, mutta mikrobit pystyvät valmistamaan glukoosia yksinkertaisemmistakin lähtöaineista, laktaatin lisäksi esimerkiksi kaksihiilisestä asetaatista.

Polysakkarideja valmistetaan monosakkarideista usein varastointitarkoituksessa (kuten glykogeeni ja tärkkelys). Jotkut polysakkaridit toimivat myös tukirakenteina, kuten kasvien selluloosa.

Eläinsoluista poiketen kasvisolut voivat valmistaa monimutkaisia hiilihydraatteja lähtöaineena hiilidioksidi (CO2). Hiilidioksidin käyttäminen hiilenlähteenä edustaa autotrofien ja heterotrofien välillä olevaa perustavaa eroa. Autotrofit voivat valmistaa hiilidioksidista paitsi hiilihydraatteja, myös lipidejä ja proteiineja, kun taas heterotrofiset eläimet tarvitsevat aina hiilenlähteeksi monimutkaisempia, hiilidioksidia pelkistetympiä yhdisteitä.

 
 
Saavutettavuusseloste