fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Solukalvo polku Solukalvon rakenne
taso 1

Solukalvon rakenne

Morfologinen yleisrakenne elektronimikroskoopissa

  1. Solukalvon uloimpana osana on elektronitiheä E-sivu (2 nm, kuvassa ylempi yhtenäinen viiva).
  2. Solukalvon keskellä on heikosti värjäytynyt vyöhyke (n. 4 nm)
  3. Elektronitiheä P-sivu (2 nm, kuvassa alempi yhtenäinen viiva) on soluliman puoleinen osa solukalvoa.

Solukalvon rakenteen erottuminen on peräisin lipidien polaaristen osien ja proteiinien värjäytymisestä.

Solukalvon kemiallinen koostumus:

 
 
Saavutettavuusseloste