fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Virusvektorit
   

Transformaatio ja transfektio

Kloonatun DNA-jakson sisältävä vektori voidaan viedä soluihin tutkimuksen eri vaiheissa. Vektori voidaan viedä joko bakteerisoluihin (transformaatio) tai eläinsoluihin (transfektio). Vektori viedään usein esimerkiksi ligaation jälkeen ensin bakteerisoluun, jossa voidaan havaita ligaation onnistuminen. Solut voivat myös ilmentää vektorissa olevaa geeniä (mikäli vektori on siihen suunniteltu) ja tuottaa geenin koodaamaa proteiinia.

Sekä transformaatiolle että transfektiolle on käytössä useita erilaisia menetelmiä. Bakteerisoluihin voidaan viedä DNA:ta esimerkiksi nopeasti vaihtelevan sähkökentän avulla (elektroporaatiossa sähkökenttä synnyttää solukalvoon reikiä, joiden kautta DNA pääsee soluun), injektoimalla pienellä neulalla (mikroinjektio) tai antamalla bakteerien ottaa DNA:ta sisäänsä itse (passiivinen sisään otto). Eläinsoluihin DNA:ta voidaan viedä mikroinjektiolla, pienten lipidirakkuloiden (liposomit) tai virusten sisällä tai erityisten transfektioreagenssien avulla.

Soluihin viety DNA-sekvenssi tunnistetaan yleensä antibioottiresistenttiyttä välittävän geenin avulla. Kun halutun geenin kanssa samaan vektoriin on lisätty geeni, joka antaa solulle resistenssin tiettyä antibioottia kohtaan, voidaan halutun geenin sisältävät solut valikoida kasvattamalla soluja tämän antibiootin kanssa (vain vektorin sisältävät solut pystyvät kasvamaan). Kasvavista soluista pitää kuitenkin vielä varmistaa, että niissä on antibioottiresistenttysgeenin lisäksi myös haluttu geeni, esimerkiksi PCR:n, resktriktioentsyymien ja elektroforeesin tai sekvensoinnin avulla.

 
 
Saavutettavuusseloste