fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli polku Solunjakautuminen
taso 1

sivusto123
Kromosomit
   
sivusto123
Solunjakautumisen vaiheita
   

Solunjakautuminen

Solunjakautumisessa erotetaan tumanjakautuminen ja varsinainen solunjakautuminen eli sytokineesi. Tuma voi jakaantua kahdella eri tavalla, mitoosilla ja meioosilla. Mitoosi edustaa suvutonta jakaantumista, eli perimäaines siirtyy samanlaisena jakautuneen solun tytärsoluille. Monisoluisten eliöiden kasvu tapahtuu mitoottisten solunjakautumisten kautta. Meioosi on tyypillinen suvullisesti lisääntyville eliöille. Meioosissa solun sisältämä diploidi perintöaines puoliintuu ja tuloksena on haploideja sukusoluja. Naispuolisilla eliöillä meioosin tuloksena syntyy yksi munasolu ja kaksi poistokappaletta, miespuolisilla eliöillä sen sijaan kehittyy neljä siittiösolua.

Alla olevat kuvat esittävät kaavamaisesti mitoosin ja meioosin eri vaiheet.

  

 
 
Saavutettavuusseloste