fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Elektroforeesi

Elektroforeesilla tarkoitetaan joukkoa tekniikoita, joissa käytetään hyödyksi sähkökenttää erottelemaan sähköisesti varautuneet molekyylit, kuten aminohapot, proteiinit ja nukleiinihapot toisistaan. Elektroforeesissa positiivisesti varautuneet molekyylit (kationit) liikkuvat negatiivista napaa eli katodia kohti, ja negatiivisesti varautuneet molekyylit (anionit) liikkuvat positiivista napaa eli anodia kohti. Ajosuunnasta riippuen elektroforeesi voi olla joko horisontaalista tai vertikaalista.

 

Elektroforeesin tukiaineena voidaan käyttää monia materiaaleja, esim. tärkkelyksestä ja polyakryyliamidista valmistettavia geelejä, asetaattiliuskoja tai suodatinpaperia. Geeli voidaan valaa levyksi (engl. slab gel), lasi- tai muoviputkeen (disc gel) tai kapillaariin. Geeli voi olla kauttaaltaan homogeeninen tai vaihtoehtoisesti gradienttigeeli, jossa gradientti muodostuu esimerkiksi akryyliamidin pitoisuuden tai pH:n suhteen. Gradienttigeeleillä saavutetaan yleensä parempi erottelukyky. Elektroforeesi suoritetaan puskuriliuoksessa, jossa sähkövirta kulkee. Riippuen molekyylien varauksesta, koosta ja muodosta sekä käytettävän liuoksen ionivahvuudesta, lämpötilasta, pH:sta, viskositeetista sekä geelin huokoskoosta, molekyylit liikkuvat sähkökentässä eri nopeuksilla. Erottuneet vyöhykkeet paikannetaan ajon jälkeen erilaisilla värjäysmenetelmillä. Ne voidaan myös kvantitoida tai eristää jatkoanalyysiä varten.

 

 
 
Saavutettavuusseloste