fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Entsyymikinetiikkaa

Entsyymien kyky katalysoida reaktioita vaihtelee. Entsyymin katalyyttisen aktiivisuuden selvittämiseksi voidaan tutkia sen kinetiikkaa, eli nopeutta, jolla entsyymi katalysoi tietyn reaktion tutkimusolosuhteissa. Useimmilla entsyymeillä on yhtäläisiä kineettisiä ominaisuuksia.

 

Entsymaattinen reaktio tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa entsyymi (E) yhdistyy palautuvasti substraattinsa kanssa muodostaen entsyymi-substraattikompleksin (ES), joka toisessa vaiheessa hajoaa vapaaksi entsyymiksi ja reaktiotuotteeksi (P). Entsyymi-substraattikompleksin hajoaminen vapaaksi entsyymiksi ja reaktiotuotteeksi on hitaampaa kuin entsyymi-substraattikompleksin muodostuminen, joten entsyymin katalysoiman reaktion nopeus on suhteessa ES-kompleksin pitoisuuteen.

 

Reaktiotilanteessa entsyymi esiintyy aina kahdessa muodossa, vapaana eli sitoutumattomana entsyyminä ja entsyymi-substraattikompleksina. Kun substraattipitoisuus on matala, entsyymi esiintyy suurimmaksi osaksi vapaassa muodossa. Substraattipitoisuuden kasvaessa ES-kompleksin pitoisuus lisääntyy, kunnes käytännössä kaikki entsyymi on ES-kompleksimuodossa, ja entsyymin katalyyttinen aktiivisuus saavuttaa huippunsa. Tällöin entsyymi on saturoitunut substraatilla, eikä substraattipitoisuuden nostolla ole vaikutusta reaktionopeuteen.

 
 
Saavutettavuusseloste