fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Entsyymit

Solun metaboliareiteille on tyypillistä, että eri entsyymit toimivat useiden peräkkäisten reaktioiden katalyytteinä. Esimerkkeinä tällaisista reaktioreiteistä ovat mm. glukoosin muuntaminen laktaatiksi lihaksessa tai bakteerisoluissa tapahtuva aminohappojen synteesi. Tällaisissa reaktiosarjoissa ensimmäisen entsyymin katalysoiman reaktion lopputuote on yleensä reaktiosarjan seuraavan entsyymin substraatti.

 

Metaboliareittien entsyymeistä yksi, usein ensimmäinen, katalysoi reaktiosarjan nopeutta rajoittavaa tai hitainta reaktiota, ja säätelee samalla koko metaboliareitin nopeutta. Tällaiset säätelevät entsyymit poikkeavat rakenteellisesti ja toiminnallisesti solun muista entsyymeistä. Niiden katalyyttinen aktiivisuus muuttuu tiettyjen signaalien seurauksena, jotta metabolian taso vastaa jatkuvasti solun sen hetkisiä tarpeita.

 

Eräs ryhmä metaboliareittejä säätelevistä entsyymeistä ovat allosteeriset entsyymit, joiden katalyyttistä aktiivisuutta säätelevät entsyymin allosteeriseen kohtaan ei-kovalenttisesti sitoutuvat ns. modulaattorit (joko aktivaattorit tai inhibiittorit). Modulaattorin sitoutumisen seurauksena entsyymin konformaatio ja toiminta muuttuu. Muita metabolireittien säätelyyn osallistuvia entsyymejä ovat mm. kovalenttisten muokkausten tai tsymogeenin (entsyymin esimuodon) proteolyyttisen katkaisun kautta aktivoituvat entsyymit.

 

 
 
Saavutettavuusseloste