fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Transformaatio

Transformaatiolla tarkoitetaan geneettisen materiaalin siirtymistä paljaiden DNA-molekyylien välityksellä solusta toiseen. Jotta solu kykenisi vastaanottamaan DNA:ta, sen tulee olla kompetentti. Kompetenssi on geneettinen ominaisuus, sillä transformaatiossa tarvitaan useita DNA:n sitoutumiseen ja muokkaamiseen osallistuvia proteiineja. Jotkut bakteerilajit ovat luontaisesti kompetentteja, mutta kompetenssi voidaan aikaansaada myös keinotekoisesti laboratorio-olosuhteissa käsittelemällä soluja siten, että ne läpäisevät DNA:ta.

 

Transformaatiossa kompetentit bakteerisolut sitovat solun ulkopuolisia, lineaarisia DNA-fragmentteja, jotka ovat vapautuneet toisen bakteerisolun pilkkoutuneesta genomista. Ne sitoutuvat vastaanottavan solun pinnalla oleviin DNA:ta sitoviin proteiineihin. Yksi solu vastaanottaa yleensä vain yhden tai muutaman DNA-fragmentin. DNA kuljetetaan vastaanottavan solun sisään joko kaksi- tai yksijuosteisessa muodossa, ja sillä on mahdollisuus integroitua solun genomiin geneettisessä rekombinaatiossa RecA-proteiinin välityksellä.

 

Luonnostaan transformaatioon kykeneviä bakteereja on sekä gram-negatiivisten että gram-positiivisten bakteerien joukossa, mutta yhden suvun sisällä vain tietyt kannat tai lajit kykenevät transformoitumaan. Bakteerisoluja voidaan transformoida laboratoriossa erilaisin menetelmin (mm. elektroporaatio ja lipofektio), jolloin ne saadaan vastaanottamaan myös sirkulaarista plasmidi-DNA:ta. Transformaatioon käytettävät plasmidivektorit sisältävät yleensä selektiomarkkerin, geenin, jonka perusteella rekombinantit voidaan valikoida.

 

 
 
Saavutettavuusseloste