fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solukuolema polku Apoptoosi polku Apoptoosia säätelevä soluviestintä
taso 2

sivusto123
Bax-lokalisaatio mitokondrion pinnalle
   

Apoptoosia säätelevä soluviestintä

BCL-PROTEIINIPERHE

Bcl-proteiiniperhe on tunnetuin ohjelmoitua solukuolemaa ja prokaspaasien aktivoitumista säätelevä järjestelmä. Bcl-proteiinit liittyvät erityisesti solunsisäiseen mitokondrion kautta tapahtuvaan apoptoosin säätelyyn.

Bcl-proteiineista on olemassa sekä apoptoosia inhiboivia muotoja (mm. BCL-2) että apoptoosia aktivoivia muotoja (mm. Bax ja Bad). Solun herkkyys apoptoosia indusoiville viesteille riippuu näiden pro- ja antiapoptoottisten proteiinien tasapainosta solussa. Tutkimuksissa on todettu että Bcl-2:n yliekspressointi suojelee soluja apoptoosilta ja voi johtaa niiden muuttumiseen syöpäsoluiksi.

Bcl-2 sijaitsee solussa kalvoilla kuten mitokondrion ulkokalvolla, missä se toimii estäen kalvon läpäisevyyttä. Bax taas sijaitsee normaalisti vapaana solulimassa mutta apoptoottinen stimulus saa sen muuttamaan konformaatiotaan ja sitoutumaan mitokondrion ulkokalvolle. Bax kykenee muodostamaan kanavia mitokondrion kalvoon. Bcl-2:n apoptoosia estävä toiminta solussa voi siis lakata Bax:n toiminnan kautta, mikä johtaa mitokondrion ulkokalvon läpäisevyyden muutokseen ja sytokromi c:n vuotamiseen mitokondrioista.

IAP-PROTEIINIPERHE

Toinen tärkeä ja eirttäin konservoitunut solunsisäinen apoptoosin säätelyjärjestelmä liittyy IAP (Inhibitor of Apoptosis) -proteiiniperheeseen. Nämä proteiinit voivat ehkäistä apoptoosia, joko sitoutumalla prokaspaaseihin estäen niiden aktivaation tai sitoutumalla aktiivisiin kaspaaseihin inaktivoiden niitä. IAP-proteiinien uskotaan osallistuvan myös solun jakautumisen säätelyyn. IAP-aktiivisuuden on todettu lisääntyneen useiden syöpäsairauksien yhteydessä.

 
 
Saavutettavuusseloste