fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Fosfolipidit
   
sivusto123
Sfingolipidit
   
sivusto123
Sileäpintainen ER
   

Triglyseridien ja fosfolipidien synteesi

Kalvorakenteissa on hyvin monenlaisia fosfolipidejä, jotka voidaan jakaa kahteen pääryhmään - glyserofosfolipidit (usein lyhyemmin fosfolipidit) ja sfingolipidit. Niiden valmistuksessa on neljä päävaihetta:

1 - perusrakenteen valmistus (glyseroli tai sfingosiini)

2 - rasvahappojen kiinnittäminen perusrakenteeseen

3 - hydrofiilisen ryhmän kiinnittäminen

4 - (joskus) hydrofiilisen ryhmän muokkaus tai vaihtaminen.

Hydrofiilinen ryhmä kiinnitetään perusrakenteeseen fosfodiesterisidoksen välityksellä ja nukleotidin, sytidiinidifosfaatin (CDP), aktivoimana. Tällä tavoin syntyvät esimerkiksi bakteeri- ja hiivasoluissa fosfatidyyliglyseroli-3-fosfaatti ja fosfatidyyliseriini, joista voidan hydrofiilisen ryhmän muokkauksella edelleen muodostaa fosfatidyyliglyseroli ja fosfatidyylietanolamiini.

Fosfolipidit valmistetaan sER:lla, josta ne kulkevat Golgin laitteelle. Golgin laitteelta fosfolipidit kuljetetaan kohteeseensa (solukalvolle tai johonkin toiseen organelliin) kuljetusrakkuloiden välityksellä. Myös jotkut soluliman proteiinit kuljettavat lipidejä kalvolta toiselle tai kalvon yhdeltä puolelta toiselle puolelle. Näin solun eri kalvoille syntyy niille tyypillinen lipidikoostumus.

 
 
Saavutettavuusseloste