fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Solujen väliset liitokset
   
sivusto123
Soluväliainereseptorit
   

Kiinnittyminen

Eri solutyypit kiinnittyvät kudoksissa toisiinsa selektiivisin vuorovaikutuksin. Monisoluisissa eläimissä kudosten muodostuminen voidaan nähdä kaksivaiheisena tapahtumana. Kehittyvässä alkiossa solut kiinnittyvät toisiinsa ensin solu-solu adheesiomolekyylien välityksellä (CAMs, cell adhesion molecules), minkä jälkeen solujen välisten liitosten muodostuminen voi alkaa. Osa CAM-molekyyleistä toimii kalsiumista riippuvaisesti.

 

Solujen välisessä kiinnittymisessä välittäjinä toimivat integraaliset kalvoproteiinit, jotka voidaan jakaa neljään perheeseen: integriinit, selektiinit, immunoglobuliinit sekä kadheriinit. Osa integriineistä kiinnittää soluja toisiinsa heterofiilisin vuorovaikutuksin muiden solupinnan proteiinien kanssa, mutta suurin osa integriineistä osallistuu solujen kiinnittämiseen soluväliaineeseen paikallisissa sitoutumiskohdissa (focal adhesion) ja hemidesmosomeissa. Selektiinit, immunoglobuliinit ja kadheriinit osallistuvat puolestaan solu-solu kiinnitysten muodostamiseen. Kadheriinit ovat myös osana vyöliitosten ja desmosomien rakennetta.

 

Yksittäinen solutyyppi käyttää yleensä useita eri adheesiomolekyylejä kiinnittyäkseen muihin soluihin ja soluväliaineeseen. Adheesiomolekyylit kiinnittyvät puolestaan erilaisten välittäjäproteiinien avulla solutukirankaan (aktiiniin ja välikokoisiin filamentteihin), mikä vahvistaa solujen välistä sitoutumista. Solujen välisen sitoutumisen voimakkuus onkin riippuvaista monista eri tekijöistä: solujen ilmentämistä soluväliainereseptoreista, kiinnittymiseen osallistuvista solupinnan adheesiomolekyyleistä, niiden pitoisuudesta ja jakautumisesta solun pinnalla sekä niiden kytköksistä solutukirangan komponentteihin.

 

 
 
Saavutettavuusseloste