fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Erilaisia sentrifugeja
   

Sentrifugi

Sentrifugi on laite, jolla voidaan erotella aineita toisistaan. Kun nestettä, jossa on suspensiona eri aineita, pyöritetään suurella nopeudella sentrifugiputkessa, vajoavat raskaimmat hiukkaset (tiheydeltään suurimmat) uloimmalle radalle eli putken pohjalle ja kevyemmät jäävät nesteeseen. Esimerkiksi kokonaisia tai rikottuja soluja sisältävässä suspensiosta kokonaiset solut painuvat helpoimmin putken pohjalle muodostaen sakan.


Solususpensiosta sentrifugoimalla
erotetut punasolupelletit

Aineeseen kohdistuva suhteelinen sentrifugaalivoima (RCF) ilmaistaan g-arvona; esimerkiksi 2000g tarkoittaa, että kiihtyvyys putkessa on noin 2000 kertaa maan vetovoiman kiihtyvyys. G-arvo riippuu roottorin halkaisijasta ja kierrosnopeudesta (rpm). Jokaiselle roottorille on yleensä taulukoitu RCF arvot ja niitä vastaavat rpm-arvot. Sentrifugin nopeus säädetään rpm-arvoina, jotka siis riippuvat käytetyn roottorin halkaisijasta. Tämä tuottaa joskus hankaluuksia, koska usein työohjeissa on kerrottu sentrifugoinnin kierrosnopeus (rpm, rounds per minute), mutta ei käytettyä roottoria. Jos arvot on ilmoitettu g-arvoina, täytyy selvittää käytettävän roottorin halkaisija tai löytää kyseisen roottorin rpm/RCF-taulukko. Jokaisella roottorilla on maksimi g-arvo, jota ei missään nimessä saa ylittää. Sentrifugoitavat näytteet on lisäksi tasapainotettava siten, että samanpainoiset putket ovat vastakkain. Jos roottori on käynnistettäessä epätasapainossa, sentrifugi alkaa täristä ja antaa virheilmoituksen. Mitä suurempivauhtisesta sentrifugista on kyse sitä rumempaa (ja kalliimpaa) jälkeä syntyy epätasapainoisen latauksen seurauksena. Parittomille putkille tehdään samanpainoinen vastinputki esim. lisäämällä vettä tyhjään putkeen.

 
 
Saavutettavuusseloste