fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Genomit

Virukset voidaan jakaa genomin rakenteen ja replikaatiomenetelmien perusteella seitsemään luokkaan (ns. Baltimoren luokittelujärjestelmä):

 

I: dsDNA. Tämä luokka voidaan jakaa kahteen ryhmään: (a) replikaatio ainoastaan tumassa (Adenoviridae, Polyomaviridae, Herpesviridae) (b) replikaatio sytoplasmassa (Poxviridae).

 

II: ssDNA. Replikaatio tapahtuu tumassa (Parvoviridae), ja siihen liittyy kaksijuosteinen DNA-välivaihe, joka toimii templaattina syntetoitaessa jälkeläisvirusten yksijuosteista DNA.

 

III: dsRNA. Tähän ryhmään kuuluvien virusten genomi on segmentoitunut (mm. reovirukset). Jokainen segmentti tuottaa transkriptiossa erillisen monosistronisen mRNA:n.

 

IV: ssRNA(+). Tämä on genomityypiltään suurin ryhmä, johon kuuluu useita eläin- ja kasviviruksia. Virusten genomi voi toimia suoraan mRNA:na. Genomin replikaatio ja geeniekspressio voivat toteutua erilaisin mekanismein.

 

V: ssRNA(-). Tähän ryhmään kuuluvien virusten genomi voi olla (a) segmentoitumaton (lahko Mononegvirales) tai (b) segmentoitunut (Orthomyxoviridae). Nämä virukset käyttävät replikaatiossa omia entsyymejään, joiden avulla ne tuottavat genomistaan monosistronisia mRNA-molekyylejä.

 

VI: ssRNA(+), joilla on replikaatiossa DNA-välivaihe (retrovirukset). Näiden virusten RNA-genomi toimii templaattina, joka käänteiskopioidaan DNA:ksi.

 

VII: dsDNA, joilla on replikaatiossa RNA-välivaihe. Käänteiskopiointi tapahtuu maturaation aikana viruspartikkelin sisällä.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste