fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
EM-kuva aukkoliitoksesta
   

Aukkoliitos

Solujen välillä on ajoittain todellisia aukkoliitosten muodostamia aukkoja. Aukkoliitokset ovat tärkeitä sikönkehityksen koordinaatiossa, solujen homeostaasin ylläpidossa ja kudosten toiminnassa.

Ne välittävät solunvälisiä viestejä esimerkiksi Ca2+-ionien ja syklisen AMP:n avulla. Lisäksi useimmat sokerit, aminohapot, nukleotidit, vitamiinit, sekä eräät hormonit (lähinnä steroidit) pääsevät siirtymään konneksonin läpi solusta toiseen (alle 1000 Da kokoiset molekyylit).

Sähköisessä synapsissa virtaa kuljettavat epäorgaaniset ionit siirtyvät solusta toiseen aukkoliitoksen kautta. Näitä esiintyy runsaasti sydänlihaksessa ja sileässä lihaksessa.

Solujen vaurioituessa niihin vuotaa kalsium-ioneja, jotka sulkevat aukkoliitokset. Näin esimerkiksi ravinteet eivät pääse valumaan ehjiksi jääneistä soluista hukkaan.

 
 
Saavutettavuusseloste