fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Sytokineesi

Sytokineesillä tarkoitetaan tytärsolujen kuroutumista erilleen. Sytokineesi jakaa siis soluliman organelleineen tytärsolujen kesken. Erilleen kuroutumisesta on vastuussa aktiinifilamenteista ja myosiinista solukalvolle muodostunut supistumiskykyinen rengas. Rakenne muodostuu tumasukkulan muodostumisen jälkeen sentrosomien puoliväliin, alkaa supistua anafaasivaiheessa ja jatkaa supistumistaan telofaasissa kunnes tytärsoluja yhdistää enää ohut sytoplasmasilta.

Solunjakautuminen tapahtuu tumanjakautumisesta riippumatta. Tietyt solut läpikäyvät useita tumanjakautumisia ilman solunjakautumista. Useimmiten solunjakautuminen on symmetrinen ja tuloksena on kaksi identtistä tytärsolua, mutta erityisesti solujen erilaistuessa tapahtuu epäsymmetristä jakautumista. Epäsymmetrisen jakautumisen seuraksena syntyneet tytärsolut voivat olla eri kokoisia tai ne voivat sisältää erilaisia sytoplasman komponentteja.


 
 
Saavutettavuusseloste