fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Jääleikkeet immunoelektronimikroskopiassa

Jääleiketekniikan etuna pre- ja post-embedding tekniikoihin verrattuna on sen mahdollisuus paikantaa herkkiä ja käsittelylle alttiita antigeeneja. Jääleiketekniikassa käytetään yleensä vain kevyttä fiksaatiota antigeenien paikalleen kiinnittämiseksi, koska dehydrointi ja valumuovien polymeroinnin yhteydessä tapahtuva lämpökäsittely jäävät pois.

 

Fiksaation jälkeen solu- ja kudosnäytteet valetaan yleensä gelatiiniin leikkausta varten. Jotta kudoksessa ja soluissa oleva vesi ei kiteytyisi, ja aiheuttaisi siten rakenteiden särkymistä, näyte pyritään jäädyttämään nestetypessä mahdollisimman nopeasti jäädytyssuoja-aineiden läsnäollessa. Yleisimpiä jäädytyssuoja-aineita ovat sakkaroosi ja glukoosi, joita käyttämällä näytteessä oleva vesi vitrifioituu eli muuttuu lasijääksi. Jäädytetyistä näytteistä leikataan ohutleikkeet kryoultramikrotomilla. Tutkittavan antigeenin paikannus tehdään hiloille leikatuille ohutleikkeille, ja menetelmänä käytetään tavallisimmin epäsuoraa immunoleimausta käyttäen merkkiaineena kolloidikultaa. Lopuksi jääleikkeet suojataan kuivumisen aiheuttamilta vaurioilta metyyliselluloosapäällystyksellä.

 
 
Saavutettavuusseloste