fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Tutkimus polku Soluviljely polku Aseptinen työskentely
taso 2

sivusto123
Laminaarikaappi
   
sivusto123
Mykoplasma
   

Aseptinen työskentely

Soluviljelyä tehtäessä noudatetaan aseptisia työskentelymenetelmiä, jotta viljeltävien solulinjojen bakteeri-, sieni- ja mykoplasmakontaminaatiot voitaisiin estää mahdollisimman tehokkaasti. Hyviin työskentelyperiaatteisiin kuuluu myös viljeltävien solulinjojen suojaaminen ristikontaminaatioilta sekä työntekijän suojautuminen mahdollisilta työhön sisältyviltä riskeiltä.

Soluviljely tapahtuu sille varatussa puhdastilassa. Puhdastilalla tarkoitetaan suljettua tilaa, jonka tarvittava puhtausluokitus voidaan järjestää esimerkiksi tuloilman suodatuksella (HEPA-suodattimet) sekä ylipaineistuksella. Puhdastilaan tultaessa työntekijä pukee laboratoriota rajoittavassa sulkutilassa ylleen suojavaatetuksen, johon kuuluvat soluviljelytyöskentelyä varten varatut laboratoriotakki ja työjalkineet, kertakäyttöiset suojakäsineet sekä tarvittava muu suojavarustus (esim. hius- ja kasvosuojaimet).

Solujen käsittely tapahtuu laminaari-ilmavirtauskaapissa, joka voi olla pysty- tai vaakavirtauskaappi, avoin tai suljettu. Laminaari-ilmavirtauskaapin tarkoituksena on pitää työtila steriilinä, ja suojata työntekijää käsiteltävältä materiaalilta.

Soluviljelytyöskentelyn aseptisuudesta huolehditaan noudattamalla laminaari-ilmavirtauskaapin, inkubaattorin sekä muun laboratoriolaitteiston puhtaanapito-ohjeita, käyttämällä tilakohtaisia ja steriilejä työvälineitä sekä huolehtimalla henkilökohtaisesta hygieniasta (etenkin käsihygieniasta), suojavaatetuksen puhtaudesta ja suojakäsineiden asianmukaisesta desinfioinnista.


työskentelyä                pipetointia
Työskentelyä laminaarissa

 
 
Saavutettavuusseloste