fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

Aerobinen energiantuotto

Pyruvaatti toimii paitsi energiantuotannon välivaiheena, myös tärkeänä risteyskohtana anabolisten ja katabolisten reaktioiden välillä. Pyruvaatista voidaan nimittäin myös syntetisoida aminohappoja ja sokereita. Toisaalta myös joitakin aminohappoja hajottamalla saadaan pyruvaattia ja siten niitä voidaan käyttää energianlähteenä. Asetyyli-KoA:lla on samantapainen rooli, sillä sitä voidaan käyttää paitsi energiantuottoon myös rasvahappojen ja ketoaineiden valmistukseen.

 
 
Saavutettavuusseloste