fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Kasvu polku Solusykli polku Solusyklin säätely
taso 1

sivusto123
Syöpä
   

Solusyklin säätely

Solun jakautuminen on solun kannalta aina riski, jonka suuruutta monimutkainen säätelykoneisto pyrkii minimoimaan. Solusyklin säätelyä on tutkittu sammakon kudun, hiivan ja viljeltyjen eläinsolulinjojen avulla. Solun jakautumisessa on tiettyjä tarkastuspisteitä, joiden kohdalla solu pyrkii varmistamaan, että jakautuminen on edennyt oikein. Mikäli tarkastuspisteessä havaitaan häiriö esim. DNA-replikaatiossa, solusykli pysähtyy. Jos häiriö on suuri, voi solussa käynnistyä jakautumisen sijasta solukuolema. Tärkeimmät tarkistuspisteet sijaitsevat G1-vaiheessa juuri ennen S-vaiheeseen siirtymistä ja G2-vaiheessa ennen solunjakautumiseen siirtymistä. Solusyklinsäätelyn vauriot voivat saada aikaan epänormaalia solunjakautumista ja aiheuttaa syövän.

Solusyklin säätelyyn osallistuu monimutkainen, proteiinikinaasien toimintaan pohjautuva säätelymekanismi, joka on hyvin konservoitunut kautta eliökunnan. Säätelyjärjestelmän pääkomponentteja ovat sykliinit ja sykliiniriippuvaiset proteiinikinaasit (CDK:t). Solun sisäisen säätelyn lisäksi solusykliä säätelevät myös ympäristösignaalit.

Toisin kuin yksisoluiset, jotka jakautuvat aina kun se on mahdollista, monisoluisten eliöiden solut ovat pysähtyneessä tilassa (G0-vaihe) kunnes saavat solunjakautumisen käynnistävän signaalin. Jakautumisen käynnistävä signaali on yleensä kasvutekijä kuten EGF (epidermal growth factor).


 
 
Saavutettavuusseloste