fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Entsyymihistokemia

Entsyymien paikantaminen soluissa (entsyymisytokemia) tai kudoksessa (entsyymihistokemia) perustuu yleensä niiden metabolisen aktiivisuuden, eikä niinkään suoraan kyseessä olevan entsyymin osoittamiseen. Perusperiaatteena on, että kudosleikettä tai tutkittavia soluja inkuboidaan entsyymin substraatin läsnäollessa. Tällöin syntyy reaktiotuote, joka saadaan näkyväksi käyttämällä entsyymin esiintymiskohtaan saostuvaa reagenssia (engl. capture reagent). Valomikroskopiassa se on jokin värillinen reaktiotuote, elektronimikroskopiassa raskasmetalli. Tästä menetelmästä on kehitetty useita erilaisia sovelluksia, joiden avulla pystytään osoittamaan mm. alkaalisen fosfataasin, ATPaasien, erilaisten esteraasien ja monien hengitysketjun entsyymien aktiivisuutta tutkittavasta kudoksesta tai solumateriaalista.

 

 
 
Saavutettavuusseloste