fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Heteronukleaarinen RNA (hnRNA)

Heteronukleaarinen RNA (hnRNA) on solujen tumassa valmistettu lähetti-RNA:n esimuoto, joka muokataan tumassa lähetti-RNA:ksi sen valmistamisen eli transkription jälkeen. Muokkaamistapahtumia ovat sen 5'-pään merkitseminen liittämällä siihen 7-metyyliguanosiini-trifosfaatti, valkuaisaineita koodittamattomien introni-jaksojen poistaminen, sekä n. 200 adenosiinin liittäminen sen 3'-päähän (ns. poly-A häntä). Kuvassa on nähtävissä 5'-päähän liitetty rakenne, josta englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään termiä "hattu" (cap).

 
 
Saavutettavuusseloste