fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Solukalvoproteiinit

Valkuaisaineiden määrä biologisissa kalvoissa vaihtelee, kuten alla oleva kuva esittää, suurin se on mitokondrion sisäkalvolla. Suurin osa kalvoproteiineista läpäisee lipidikaksoiskalvon. Ne toimivat muun muassa entsyymeinä, kuljetusmolekyyleinä ja reseptoreina eli vastaanottajamolekyyleinä.


Solukalvon proteiineille on tyypillistä, että ainakin osa niistä on osan aikaa tai jatkuvasti lähes paikallaan. Esimerkiksi solun tukirankaan liittyvät proteiinit kuten aktiini ja spektriini kytkevät tiettyjä proteiineja paikoilleen. Osa solukalvoproteiineista kytkee soluja soluväliaineeseen (kuten muun muassa niinkutsutut integriinit).

Solukalvon ulkopuolella olevissa proteiinin osissa on usein liittyneinä hiilihydraattimolekyylejä. Glyko-sana molekyylien nimessä viittaa aina sokerirakenteisiin. Esimerkiksi glykoforiinissa on sitoutuneena useita oligosakkarideja. Valkuaisaineita, joihin on sitoutunut hiilihydraatteja, kutsutaan glykoproteiineiksi. Näiden sokeriosien päässä on tyypillisesti siaalihappo-molekyylejä, joiden takia glykoproteiinit ovat useimmiten anionisia l. negatiivisesti varautuneita.

Kalvoproteiineja on huomattavasti vaikeampi eristää rakenneanalyysejä varten kuin soluliman proteiineja, sillä niiden luonnollinen rakenne muuttuu hyvin herkästi eristämisen yhteydessä.

 
 
Saavutettavuusseloste