fi not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

NMR (nuclear magnetic resonance) eli ydinmagneettinen resonanssi

Tiettyjen alkuaineiden atomiytimillä on magneettinen momentti eli spin. Ydinmagneettisella resonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, joka perustuu magneettisten atomiydinten käyttäytymiseen ulkoisessa magneettikentässä. Kun tällainen magneettinen atomiydin joutuu ulkoiseen magneettikenttään, jonka taajuutta vaihdellaan, havaitaan kemiallinen siirtymä, joka voidaan mitata.

 

NMR-mittaukset tehdään tavallisesti liuoksessa. Tulokseksi saadaan spektri, josta nähdään atomien kemialliset siirtymät, signaalien intensiteetit sekä niiden jakautumat. Atomiytimen aiheuttaman signaalin intensiteetti antaa tietoa samanlaisten ytimien lukumäärästä näytteessä, signaalin jakauma puolestaan antaa tietoa muista lähellä sijaitsevista ytimistä ja molekyylin avaruusrakenteesta.

 

NMR-tekniikkaa käytetään biologiassa molekyylien rakenteen ja kolmiulotteisen avaruusrakenteen selvittämiseen. NMR ilmiön eräs merkittävin lääketieteellinen sovellus on magneettikuvaus.

 

 
 
Saavutettavuusseloste