fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Viroidit

Viroidit ovat pieniä (200-400 nt), sirkulaarisia yksijuosteisia RNA molekyylejä, jotka ovat pienimpiä tunnettuja taudinaiheuttajia. Viroidit infektoivat kasvisoluja, ja aiheuttavat useita merkittäviä kasvitauteja häiritsemällä solun normaaleja toimintoja.

 

Viroidi muodostuu paljaasta RNA:sta, joka ei ole kapsidin ympäröimä. Viroidin RNA muodostaa ketjun sisäisen emäsparimuodostuksen avulla tiukan laskoksen, jonka keskellä on replikaatioon osallistuva konservoitunut alue.  

 

Satelliittiviruksista ja virusoideista poiketen viroidit kykenevät itsenäiseen replikaatioon. Viroidien replikaatio tapahtuu isäntäsolun tumassa, mutta replikaation vaiheita ei tunneta yksityiskohtaisesti. Todennnäköisesti se tapahtuu pyörivä rengas -mekanismilla, josta autokatalyyttisen katkaisun ja itseligaation avulla muodostuu kypsä viroidi. Viroidit eivät koodaa proteiineja, mutta niissä on itsessään ribotsyymin kaltaista entsymaattista aktiivisuutta, jota ne hyödyntävät replikaatiossaan multimeeristen rakenteiden katkaisuun.

 

 
 
Saavutettavuusseloste