fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Erotuskyvyn perusteet

Erotuskykyä kuvastaa seuraava matemaattinen kaava:

  • r = k(l/NA), jossa
l = käytetyn valon aallonpituus
NA = numeerinen apertuura, joka kuvaa objektiivin keräämän valokeilan laajuutta
k = vakio, joka kuvaa valon taipumista eli diffraktiota (=0.61)

Numeerisen apertuuran suuruutta kuvastaa kaava

  • NA= n x sin (q/2), jossa
n = kohteen ja objektiivin välissä olevan väliaineen taitekerroin
q = objektiivin avautumiskulma

Erotuskyky onkin sitä parempi, mitä suurempi on näytteen ja objektiivin välisen väliaineen taitekerroin ja objektiivin avautumiskulma, sekä mitä lyhyempi on käytetyn valon aallonpituus

 
 
Saavutettavuusseloste