fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Mikrobit polku Bakteerit polku Bakteerisolun ulkoiset rakenteet
taso 1

sivusto123
Bakteerien solukalvo
   
sivusto123
Bakteerien soluseinä
   
sivusto123
Bakteerien erityispiirteet
   

Bakteerisolun ulkoiset rakenteet

Solukalvo

Solukalvo on läpäisyeste, joka rajaa solun ympäristöstään. Prokaryoottien solukalvo muodostuu eukaryoottisolujen tapaan fosfolipideistä, proteiineista ja niihin liittyneistä hiilihydraateista. Solukalvo osallistuu moniin tehtäviin, kuten soluseinän rakenneosien synteesiin, hengitykseen, entsyymien ja toksiinien eritykseen sekä ravinteiden sisäänottoon. Erityisesti Gram-positiivisten bakteerien solukalvossa voidaan myös havaita mesosomeiksi kutsuttuja rakenteita, jotka syntyvät sisäänpainautumalla solukalvosta. Mesosomeja esiintyy bakteerisoluissa DNA:n kahdentumisen ja eritystoiminnan aikana. 

Soluseinä

Soluseinä on solukalvon ulkopuolinen jäykkä rakenne, joka tukee solua, ja suojaa sitä osmoottiselta paineelta. Soluseinä osallistuu myös solunjakautumiseen muodostamalla syntyvien tytärsolujen välille väliseinän (engl. septum). Bakteerit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään Gram-värjäyksen perusteella, joka perustuu soluseinän rakenteellisiin eroihin. Gram-positiivisten bakteereiden soluseinä muodostuu pääasiassa peptidoglykaanista ja mm. teikkohapoista. Gram-negatiivisilla bakteereilla on ohuempi peptidoglykaanikerros ja sen lisäksi ulkokalvo, joka sisältää mm. endotoksiineina toimivia lipopolysakkarideja.   

Kapseli

Joillain bakteereilla soluseinää ympäröi selvärajainen kapseli, joka koostuu polysakkarideista, ja joka on tiukasti kiinnittynyt soluseinään. Kapseli auttaa bakteerisolua kiinnittymään isäntäsolun pintaan, ja suojaa sitä isännän immuunijärjestelmän puolustusreaktioilta.

Limakerros

Jotkin bakteerit tuottavat solun ulkoista, vesiliukoista limaa, joka voi vaikuttaa bakteerin virulenssiin. Lima on löyhästi kiinnittynyt solun pintaan, ja se koostuu pääasiassa monimuotoisista polysakkarideista, jotka voivat vaikuttaa bakteerin virulenssiin.

Glykokalyksi

Glykokalyksi on yleisnimitys solun ulkoisesta, polysakkarideja sisältävästä materiaalista, joka voi bakteerien tapauksessa muodostua kapselista tai limakerroksesta.

Flagellat, fimbriat ja pilit

Flagellat, fimbriat ja pilit ovat bakteerien liikkumiseen, kiinnittymiseen, geneettisen materiaalin siirtoon ja virulenssiin liittyviä rakenteita.

 
 
Saavutettavuusseloste