fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Kuvia primaarisoluviljelystä
   

Primaarisoluviljelmät

Primaarisoluviljelmä saa alkunsa eläimen kudoksesta. Kudoksena käytetään yleensä ihoa tai kokonaisia alkioita, joiden kudokset on helpompi hajottaa yksittäisiksi soluiksi kuin aikuisen yksilön kudokset. Kudos hajotetaan mekaanisesti erilaisten proteaasien ja kalsiumia sitovien kemikaalien läsnäollessa, jolloin solujen väliset sidokset hajoavat. Näin saadaan aikaan solususpensio, josta voidaan haluttaessa erottaa tietty solutyyppi soluerottelumenetelmien avulla. 

 

Primaarisoluviljelmän yleisin solutyyppi on fibroblasti, joka voi sopivan stimulaation saatuaan erilaistua moneksi eri solutyypiksi (esim. sidekudossoluksi, lihassoluksi, rasvasoluksi). Primäärisoluviljelmästä lähtöisin olevat solukannat pysyvät elossa noin 50-100 solunjakautumisen ajan, minkä jälkeen ne kuolevat normaalin ikääntymisen seurauksena apoptoottisesti.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste