fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Kalvopumput

Solukalvon entsymaattisesti aktiiviset pumppuproteiinit huolehtivat aineiden kuljetuksesta solukalvon läpi. Tämä kuljetusmuoto vaatii energiaa, joka saadaan joko ATP-molekyyleistä tai esimerkiksi Na+ tai H+-ionien kulkiessa sähkökemiallisen gradientin suuntaan. Kuljetus on aktiivista, eli se voi tapahtua laimeammasta pitoisuudesta korkeampaan eli pitoisuusgradienttia vastaan: esimerkkeinä Na+, K+, ja H+ -pumput.

Primääriseen aktiiviseen kuljetukseen liittyy välitön energianlähde, tavallisimmin ATP, kun taas sekundäärisessä aktiivisessa kuljetuksessa aineen kuljetus on kytketty jonkin ionin kuljetuksen sen pitoisuusgradinetin suuntaisesti.

Kuvassa on esimerkki Na+/K+-ATPaasin suorittamasta primäärisestä aktiivisesta kuljetuksesta. Tämä pumppu pitää yllä solunsisäistä matalaa natrium-pitoisuutta ja korkeaa kalium-pitoisuutta, ja sen toiminnalla on päävastuu solun kalvopotentiaalista (l. solukalvon ulko- ja sisäpuolen välisestä jännite-erosta).

 
 
Saavutettavuusseloste