fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Tumahuokoskompleksi

Tuman huokoskompleksiin on kiinnittyneenä proteiineja, jotka ovat sijoittuneet rengasmaisesti sekä soluliman että tuman puolelle. Näistä proteiineista työntyy rihmamaisia ulokkeita.

Soluliman puoleinen osa

Nukleoporiini-nimiset proteiinit ovat erityisen tärkeitä tuman toiminnalle (lyhenne Nup tulee englanninkielisestä sanasta nucleoporin).

Nup 358 ja Nup 214 muodostavat huokoskompleksin soluliman puolelle yhteensä 8 kappaletta lyhyitä säikeitä, jotka toimivat tilapäisinä telakoitumispaikkoina ärsyke-välitteisessä aineiden kuljetuksessa.

Tumaliman puoleinen osassa on korimainen rakenne.

Huokoskompleksi säätelee tuman läpäisevyyttä. 50 kDa molekyylit pääsevät diffundoitumaan sen läpi vapaasti, suuremmille proteiineille tarvitaan reseptorikuljetus.

Huokoskompleksi huolehtii proteiiniliikenteen säätelystä, tumaan kuljetettavissa proteiineissa on signaalipeptidit, eli 4-8:n emäksisen aminohapon muodostamat "osoitelaput". Samoin RNA-molekyylien liikennettä tumasta solulimaan säädellään huokoskompleksin toimesta.

 
 
Saavutettavuusseloste