fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

DNA-kirjastot

DNA-kirjasto on kokoelma kloonattuja DNA-jaksoja. Se pyrkii olemaan mahdollisimman täydellinen kokoelma eliön kromosomaalisesta DNA:sta (genominen DNA-kirjasto) tai tutkittavien solujen mRNA:sta (cDNA-kirjasto). DNA-kirjastosta voidaan seuloa haluttuja DNA-jaksoja, esimerkiksi jotakin tiettyä geeniä.

Genominen DNA-kirjasto valmistetaan pilkkomalla ensin eliön DNA jollakin restriktioentsyymillä palasiksi. Geelielektroforeesin avulla syntyneistä DNA-palasista valitaan sopivan kokoiset palat ja liitetään ne samalla restriktioentsyymillä katkaistuun vektoriin (yhteen vektoriin yksi DNA-pala). Uusia DNA-jaksoja sisältävät vektorit transformoidaan soluihin, yleensä E. coli -bakteereihin. Erilaisilla vektoreilla transformoidut bakteerit muodostavat DNA-kirjaston, josta haluttuja DNA-jaksoja voidaan seuloa. Kirjasto voidaan säilöä myös ligaatioseoksena ts. ennen transformointia, jolloin jokaista seulontaa varten tehdään uusi transformaatio.

cDNA-kirjastot valmistetaan muuttamalla soluista eristetyt mRNA-molekyylit ensin DNA:ksi (nk. cDNA, complementary DNA), jossa geenit ovat mRNA:n tapaan ilman introneita. cDNA-kirjasto edustaa niitä geenejä, joita solussa sillä hetkellä ilmennetään.

DNA-kirjasto voidaan toteuttaa transformoitujen bakteerien lisäksi mm. kiinnittämällä DNA pieninä pilkkuina kiinteälle alustalle (array). Jokaisessa pilkussa on yksi tai useampi DNA-molekyyli. Arrayt mahdollistavat suurten näytemäärien tutkimisen kerralla. Jos esimerkiksi kussakin pilkussa on jollekin geenille komplementaarinen DNA-molekyyli (cDNA-array), voidaan yhdellä kokeella havaita kaikki yksittäisen eliön ilmentämät geenit.

 
 
Saavutettavuusseloste