fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Kollageenien rakenne
   
sivusto123
Elastiini
   

Sekundaarirakenne

Alfaheliksin ja β-konformaation lisäksi tunnetaan muutamia muita toistuvia sekundaarirakenteita, joita on tavattu vain yhdellä tai muutamalla proteiinilla (esim. kollageeni ja elastiini). β-käännös puolestaan on esimerkki yleisesti esiintyvästä, ei-toistuvasta sekundaarirakenteesta. β-käännöksessä polypeptidiketju muuttaa äkillisesti suuntaansa 180°, ja se onkin tyypillinen rakenne proteiinin pintaosissa.

 

Kokonaisvaltaisen rakenteensa perusteella proteiinit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: säiemäisiin proteiineihin, joiden polypeptidiketjut järjestäytyvät pitkiksi juosteiksi tai levymäisiksi rakenteiksi sekä globulaarisiin proteiineihin, jotka muodostavat pyöreitä rakenteita. Säiemäiset proteiinit, joissa usein esiintyy vain yhtä sekundaarirakennetta, ovat yleisiä rakennetta tukevissa kudoksissa. Vastaavasti monet entsyymit ja peptidihormonit ovat esimerkkejä globulaarisista proteiineista, joissa yleensä esiintyy useampia sekundaarirakenteita.

 
 
Saavutettavuusseloste