fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Hapetusreaktiot

Peroksisomien hapettavat entsyymit muuttavat molekulaarista happea (O2) vetyperoksidiksi hapettaessaan orgaanisia substraatteja (kuten rasvahappoja, virtsahappoa ja aminohappoja).

     RH2 + O2 -> R + H2O2

 

Peroksisomi onkin yksi suurimmista hapen kuluttajista solussa. Sen vuoksi onkin ajateltu, että peroksisomit kehittyivät soluihin miljoonia vuosia sitten, kun maapallon ilmakehän happipitoisuus kasvoi. Peroksisomit pystyivät alentamaan anaerobisiin oloihin tottuneiden solujen happipitoisuutta pelkistämällä happea vetyperoksidiksi.

 

Katalaasit hapettavat vetyperoksidin avulla muita orgaanisia substraatteja, kuten fenoleja, formaldehydiä ja alkoholia. Erityisesti maksassa ja munuaisissa nämä reaktiot ovat merkittäviä.

     RH2 + H2O2  ->  R + 2 H2O

 

Katalaasit myös hajottavat vetyperoksidia hapeksi ja vedeksi, jos sitä on ylimäärin.

     2 H2O2  ->  2 H2O + O2

 
 
Saavutettavuusseloste