fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Kromatografia

Erilaiset kromatografiset menetelmät ovat yleisiä yhdisteiden eristämiseen, puhdistamiseen ja määrittämiseen käytettäviä menetelmiä. Toteutustavaltaan kromatografiset menetelmät jaetaan pylväs- ja ohutkerroskromatografiaan. Kromatografian periaatteena on aineiden erottuminen liikkumattoman (engl. stationary phase) ja liikkuvan (engl. mobile phase) faasin välillä. Liikkumaton faasi on kiinteää, yleensä huokoista ainetta tai kiinteän kantaja-aineen adsorboimaa nestettä. Liikkuva faasi on nestettä tai kaasua. Kromatografisia menetelmiä on olemassa monia, joista seuraavat ovat vain esimerkkejä biologiassa yleisesti käytettävistä kromatografiamenetelmistä.

 

Geelisuodatuskromatografia

Pylväsmatriksi koostuu pienistä huokoisista polymeeripallosista, jotka erottelevat molekyylejä kokoon perustuen. Suuret molekyylit eivät pääse polymeeripallosten sisään ja liikkuvat pylväässä pieniä nopeammin, jotka pidättäytyvät huokoisten pallojen sisään.

 

Affiniteettikromatografia

Erittäin selektiivinen metodi, jossa pylväsmatriksi sisältää kemiallisia ryhmiä, joihin puhdistettava molekyyli sitoutuu spesifisesti. Menetelmää käytetään esimerkiksi entsyymien puhdistamiseen. Affiniteettikromatografiasta on olemassa joukko erilaisia sovelluksia, koska ligandeja voidaan kytkeä kantajaan useilla kemiallisilla reaktioilla.

 

Ioninvaihtokromatografia

Pylväsmatriksi sisältää varautuneita polymeerejä, joihin liikkuvan faasin molekyylit pidättäytyvät varauksensa mukaisesti. Yhdisteet saadaan vapautettua pylväästä muuttamalla eluoivan puskurin ionivahvuutta tai pH:ta.

 

Ohutkerroskromatografia (thin layer chromatography, TLC)

Tutkittava näyte applikoidaan pisaraksi absorboivalla materiaalilla (piigeeli, selluloosa) päällystetylle muovi- tai lasipinnalle, minkä jälkeen sopivan liuottimen annetaan imeytyä levyyn. Tutkittava seos liikkuu huokoisessa materiaalissa liuottimen avulla. Eri yhdisteet liikkuvat eri nopeudella, jolloin ne erottuvat toisistaan.

 

Paperikromatografia

Periaate on sama kuin ohutkerroskromatografiassa, mutta liikkumattomana faasina on paperiin imeytynyt liuotin.

 

Nestekromatografia (high performance liquid chromatography, HPLC)

Eroteltavat aineet pakotetaan virtaamaan kromatografiapylvään läpi korkeassa paineessa. Tämä nopeuttaa yhdisteiden erottumista ja parantaa resoluutiota.

 

Kaasukromatografia

Tavallisin sovellus on kaasu-nestekromatografia (gas-liquid chromatography, GLC), jossa kolonnin läpi virtaa inertti kantajakaasu, ja kolonnin täyteaineen pinnalla on liikkumaton nestefaasi. Haihtuvat yhdisteet kulkevat kantajakaasun mukana ulos kolonnista niille tunnusomaisella nopeudella, minkä havaitaan kaasukromatogrammissa. Menetelmä soveltuu etenkin helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden analytiikkaan.

 
 
Saavutettavuusseloste