not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

EM-kuva mitoosista
   
Mitoosin interfaasi ja profaasi
   
Mitoosin metafaasi
   
Mitoosin anafaasi
   
Mitoosin telofaasi ja sytokineesi
   

Mitoosi

Mitoosi voidaan jakaa kuuteen eri vaiheeseen:

  1. Profaasissa sentrosomi (keskusjyvänen) kahdentuu, sentrosomit kulkeutuvat solun eri napoihin, ja interfaasissa kahdentunut perintöaines pakkaantuu paksuiksi sisarkromatideiksi (=kromosomien kondensaatio).
  2. Prometafaasi on nopea vaihe, jonka aikana tumakalvo hajoaa ja tumasukkulan kummastakin poolista tulevat sukkularihmat kiinnittyvät kromatideja yhdistäviin sisarsentromeereihin.
  3. Metafaasissa kromosomit näkyvät kahden kromatidin muodostamina rakenteina. Kaikki kromosomit ovat asettuneet jakotasoon sukkularihmojen avulla niin, että sisarsentromeerit ovat jakotason kummallakin puolella.
  4. Anafaasissa sisarkromatidit irtoavat ja erkanevat toisistaan, kun sukkularihmat liikuttavat  niitä kohti vastakkaisia pooleja.
  5. Telofaasissa kumpikin sisarkromatidi on saavuttanut poolinsa, tumakotelo rakentuu uudelleen ja koromosomien kromatidien kierteisyys alkaa purkautua (=kromosomien dekondensaatio).
  6. Soluaines jaetaan kahden tyrtärsolun kesken sytokineesissa, jolloin aktiinin muodostama supistusrengas kuristaa solut erilleen.