fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
DNA-kirjastot
   

RT-PCR

Polymeraasiketjureaktioon ja käänteiskopioijaentyymiin perustuvalla RT-PCR-tekniikalla (reverse transcriptase - polymerase chain reaction) voidaan RNA-näytteestä tuottaa DNA:ta. Ensimmäisessä vaiheessa käänteiskopioija tuottaa yksijuosteisesta RNA:sta kaksijuosteisen RNA-DNA-hybridin. Hybridin DNA-juoste voi toimia PCR:ssä templaattina, jolloin syntyy kaksijuosteista DNA:ta. 

Yleensä menetelmällä tuotetaan DNA-versio lähetti-RNA:sta. Näin saadaan nk. cDNA (complementary DNA), joka vastaa geeniä, josta intronit on poistettu. Eräs RT-PCR:n käyttömahdollisuus on cDNA-kirjaston valmistaminen. Sitä voidaan myös käyttää kloonauksessa, saman geenin eri mRNA-muotojen tutkimisessa ja geenien ekspressoitumisen tutkimisessa.

 
 
Saavutettavuusseloste