fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Nukleiinihapot
   
sivusto123
Proteiinien aminohapot
   
sivusto123
Aminohappojen synteesi
   
sivusto123
Typen kierto
   

Nukleiinihappojen synteesi

Nukleiinihappojen rakennuspalikat, nukleotidit, ja proteiinien rakennuspalikat, aminohapot, sisältävät lähes kaiken elimistössä olevan typen. Myös niiden synteesireitit ovat kietoutuneet toisiinsa. Joidenkin aminohappojen rakenteita liitetään puriinien ja pyrimidiinien rakenteisiin ja erään aminohapon rakenteessa on puriinirengas (histidiini). Yksittäisiä nukleotidejä ja aminohappoja tarvitaan paljon vähemmän kuin esimerkiksi hiilihydraatteja tai lipidejä, mutta niiden synteesit ovat kuitenkin tarkasti säädeltyjä, koska niitä pitää valmistaa oikeissa suhteissa toisiin nukleotideihin/aminohappoihin. Ensimmäisiä typpeä sisältäviä yhdisteitä, joita kasvit valmistavat ammoniakista, ovat aminohapot glutamiini ja glutamaatti. Muiden typpeä sisältävien yhdisteiden typpi on enimmäkseen peräisin glutamaatilta. Kuten monet muutkin anaboliset reaktiot, glutamiinin ja glutamaatin synteesireaktiot tarvitsevat ATP- ja NADPH-molekyylejä.

Soluissa esiintyy viittä nukleotidiä (A, T, C, G, U), joilla on tärkeitä tehtäviä soluissa. Nukleotideistä valmistetaan solussa polymeerejä (RNA ja DNA). DNA:n polymerisaatio liittyy solun jakautumiseen eli replikaatioon ja RNA:ta valmistetaan geenien lukemisessa eli transkriptiossa. Nukleotidit toimivat myös energian siirtäjinä, erityisesti adenosiinitrifosfaatti (ATP) ja guanosiinitrifosfaatti (GTP). Nukleotidit ovat myös joidenkin koentsyymien osana (esimerkiksi koentsyymi A), aktivoimassa molekyylejä synteesireaktioissa (esimerkiksi glykogeenin polymerisaatio) ja välittämässä solunsisäisiä signaaleja toimimalla toisiolähetteinä (esimerkiksi syklinen AMP).

 
 
Saavutettavuusseloste