fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Lamiinit

Lamiinit huolehtivat tumakotelon hajoamisesta ja uudelleen muodostumisesta mitoosin aikana. Niiden arvellaan myös määräävän tumakotelon muodon ja koon.

Rakenteeltaan ne muistuttavat solun tukirangan välikokoisia säikeitä. Niiden ajatellaan kiinnittävän solunjakautumisten välisenä aikana (interfaasissa) sitovan kromatiinin lähelle tuman reuna-alueita. Lamiinikertymiä esiintyy myös tumalimassa.

Lamiinit sitovat kromatiinia ja erityisesti tiettyjä DNA-jaksoja, ja ne voivat vaikuttaa kromosomien sijaintiin. Useat tumakotelon integraaliset kalvoproteiinit, kuten emeriini LBP, LAP1 ja LAP2, sitoutuvat lamiineihin vaikuttaen lamiinien toimintaan.

Lamiineihin on liitetty lukuisia geenimuutoksia, jotka johtavat hallitseviin perinnöllisiin tauteihin. Näihin lukeutuvat Emery-Dreyfussin lihasten rappeumatauti ja perinnöllinen lipodystrofia.

 
 
Saavutettavuusseloste