fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

Lämpötila

Mikrobien minimi-, optimi- ja maksimilämpötilat vaihtelevat suuresti lajista toiseen, ja vaikuttavat siihen, millaisissa elinympäristöissä mikrobit elävät. On huomattavaa, että nämä lämpötilat vaihtelevat suuresti mikrobista toiseen: joillain lajeilla optimilämpötila on 4ºC, joillain jopa yli 100ºC. Kasvuun soveltuva lämpötilaväli on tyypillisesti noin 30ºC.

 

Poikkeamat minimi- ja maksimilämpötilojen ulkopuolle ovat vahingollisia soluille. Optimilämpötilassa solun entsymaattisten reaktioiden nopeus on huipussaan, kun taas minimilämpötilaa alemmissa lämpötiloissa solukalvon ominaisuudet muuttuvat siten, että kalvojen läpi tapahtuvat kuljetusprosessit lakkaavat toimimasta kunnolla. Mikäli solu joutuu maksimilämpötilaansa korkeampaan lämpötilaan, sen proteiinit alkavat denaturoitua, ja lopulta solu lyysautuu solukalvon hajoamisen seurauksena.

 

Mikro-organismit voidaan jakaa neljään ryhmään niiden lämpötilaoptimin suhteen: psykrofiilit, mesofiilit, termofiilit ja hypertermofiilit. Psykrofiilit elävät matalissa (0-15ºC) ja mesofiilit keskilämpötiloissa (optimi 37ºC), termofiilit korkeissa (yli 55ºC) ja hypertemofiilit erittäin korkeissa lämpötiloissa (jopa yli 100ºC). Tyypillisen mesofiilin, E. colin optimilämpötila on 39ºC, maksimilämpötila 48ºC ja minimilämpötila 4ºC. Psykro- ja termofiilisten organismien solukalvon koostumus sekä entsyymien kolmiulotteinen rakenne on muokkautunut siten, että eläminen äärilämpötiloissa on mahdollista.

 
 
Saavutettavuusseloste