fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Soluväliainereseptorit
   
sivusto123
Aktiinin järjestäytyminen
   

Liikkuminen (migraatio)

Solu muodostaa johtavalla reunalla kiinnityskohtia ympäristön kanssa. Osassa kiinnityskohdista kiinnittymistä välittävät molekyylit irtoavat toisistaan melko nopeasti ja siirtyvät uudelleen kiinnityskohdan etureunaan. Tällä tavoin ei muodostu pysyviä kiinnityskohtia ja solu voi kierrättää johtavassa reunassa samoja kiinnittymistä välittäviä molekyylejä. Fibroblastit muodostavat pysyviä kiinnityskohtia (focal adhesion), joita ei havaita nopeammin liikkuvilla soluilla, kuten leukosyyteillä. Sekä kierrätettävät kiinnityskohdat että pysyvät kiinnityskohdat koostuvat samoista molekyyleistä.

Kiinnittymiskohdassa aktiinisäikeet kiinnittyvät mm. taliinin välityksellä solukalvon integriineihin. Lisäksi monet signaalimolekyylit vaikuttavat integriinien ja aktiinin välisten signaalien välitykseen ja integriinien aktivaatioon. Myös mikrotubulukset vaikuttavat kiinnityskohtiin kuljettamalla signaaleja, jotka saavat kiinnityskohdat irtoamaan.

Rho-perheen pienet GTPaasit (Rho, Rac, Cdc42) ovat aktiinisäikeiden organisoinnin tärkeitä säätelijöitä. Näistä Cdc42 säätelee filopodien ja Rac lamellipodin muodostumista ja Rho säätelee muun muassa stressisäikeiden syntymistä solun vetäytyvässä reunassa.

 
 
Saavutettavuusseloste