fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
taso 3

sivusto123
Solukalvon proteiinit
   

Tarttuminen

Viruksen tarttuminen solun pinnalle edellyttää viruksen pintaproteiinin (’antireseptorin’) kiinnittymistä solupinnan reseptorimolekyyliin. Näitä reseptorimolekyylejä tunnetaan useita, ja ne ovat normaaleja solukalvon rakenneosia (esim. kalvoon kiinnittyneet reseptorit, transmembraaniset transporterit ja kanavat, immunoglobuliinien kaltaiset molekyylit). Reseptoreina voivat toimia solupinnan proteiinit (yleensä glykoproteiinit) tai glykoproteiinien ja glykolipidien hiilihydraattitähteet. Virukset käyttävät yleensä vain tiettyjä proteiineja reseptoreinaan, joten ne ovat spesifisempiä reseptoreita kuin hiilihydraattiryhmät, joita voi esiintyä useiden solukalvoon sitoutuneiden molekyylien pinnalla.

 

Isäntäsolun solukalvon reseptoriproteiinit määräävät suurelta osin viruksen tropismin, eli solutyypin, jossa virus kykenee replikoitumaan. Jotkin virukset saattavat tarvita solun sisään päästäkseen useamman kuin yhden reseptoriproteiinin. Esimerkiksi adenoviruksen tarttuminen solupinnalle on kaksivaiheinen prosessi, jossa ainoastaan kahden eri reseptorimolekyylin yhteistoiminta mahdollistaa reseptorivälitteisen endosytoosin. Samankaltainen tilanne tunnetaan HI-viruksella, joka tarvitsee reseptorikseen auttaja T-solujen CD4 antigeenin lisäksi beta-kemokiini reseptorin. Kahden reseptorimolekyylin käyttö säätelee viruksen tropismia tiukemmin.

 

Yleensä virus käyttää solun pintaan tarttuessaan jotain reseptorimolekyyliä, mutta se ei ole välttämätön edellytys solun infektoimiseksi. Tiedetään, että jotkin virukset pääsevät soluun sisälle myös pinosytoosin tai fagosytoosin kautta, mutta se on kuitenkin harvinaista. On myös huomattavaa, että kasvivirusten ei tiedetä käyttävän spesifisiä reseptoreita soluun tunkeutuessaan. Niiden pääsyä isäntäsoluun edesauttavat soluseinän vauriot, jotka syntyvät esim. mekaanisesti.  Kasvivirukset leviävät myös siementen sekä erilaisten välittäjien eli vektoreiden (esim. bakteerit, sienet, sukkulamadot, niveljalkaiset, hämähäkkieläimet) välityksellä.

 
 
Saavutettavuusseloste