fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

Valomikroskopia

Valomikroskopiassa näytteiden tarkasteluun voidaan käyttää erilaisia optisia järjestelmiä, joita ovat mm. kirkaskenttä-, faasikontrasti-, ja differentiaali-interferenssikontrastimikroskopia (DIC) eli Nomarski.

 

Värjäämättömien ja elävien biologisten näytteiden sisältämä kontrasti on yleensä huono. Elävien solujen tarkasteluun soveltuvat faasikontrastimikroskopia (phase-contrast microscope) sekä differentiaali-interferenssikontrastimikroskopia (DIC) eli Nomarski. Molemmat mikroskopointimenetelmät perustuvat näytteen eri osien aiheuttamiin muutoksiin valon taitekertoimessa.

 

Faasikontrastimikroskopia on rutiinikäytössä monissa tutkimuslaboratorioissa, ja se soveltuu solujen yleistarkasteluun sekä solujen sisäisten komponenttien tarkasteluun. DIC mikroskopiassa kontrasti on voimakkainta erityisesti näytteen sisältämien rakenteiden raja-alueilla. Tällöin näytteestä muodostuu kolmiulotteinen vaikutelma. Sekä faasikontrastimikroskopian että DIC mikroskopian etuja on, että niillä voidaan tarkastella elävissä soluissa tapahtuvia prosesseja, kuten mitoosia, solun sisäisten vakuolien liikettä, solumigraatiota jne.

 

 
 
Saavutettavuusseloste